maanantai 6. maaliskuuta 2017

Ilmiönä työ - monialaista opiskelua jopo-luokallaUudessa opetussuunnitelmassa ovat keskeisessä osassa laaja-alaisen osaamisen taidot. Ne ovat taitoja, tietoja, arvoja ja asenteita, joiden avulla nuori pärjää elämässään. Laaja-alainen osaaminen rakentuu läpi koko kouluajan. Opettajana mietin usein, kuinka saada laaja-alaisen osaamisen tavoitteet nivottua osaksi oppimista niin, että oppilas hahmottaa, mistä on kysymys. Ilmiöoppiminen tarjoaa tähän luontevan mahdollisuuden. 

Jopo-opettajana olen yläkoulun opettajaksi etuoikeutettu, en ole riippuvainen oppituntien ajoista enkä rajoista. Opetan luokalleni montaa ainetta, joten pystyn rakentamaan ilmiön oman opetukseni sisälle. Yhteistyötä ja ideoiden pallottelua kollegoiden kanssa toki kaipaan, ja siksi pyysinkin opinto-ohjaajaa ja fysiikan opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmiötä kanssani. 

Työssäoppimisen ja yhteishaun välille sijoittui luontevasti kolmen viikon pätkä, johon valitsin opetussuunnitelmasta aiheeksi työn ja työelämätaidot. Suunnittelimme ilmiötä oppilaiden kanssa yhdessä. Oppilaat miettivät ryhmissä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mihin oppiaineisiin sopii aiheeksi työ? Millä tavalla?  
2. Mitkä aiheet (liittyen työhön) teitä kiinnostavat erityisesti?  
3. Millä tavoilla niitä olisi mielenkiintoista opiskella?  
4. Mitä tuotoksia aiheista voisi tulla?  
5. Miten tehtyjä juttuja ja työskentelyä voitaisiin arvioida?  
6. Mitä työelämän taitoja (esim. tet-jaksolla opittuja asioita) voitaisiin ilmiöjaksolla tehostetusti soveltaa koulutyöhön?  

Aluksi kysymykset herättivät hämmennystä. Oman oppimisen suunnittelua pitää ensin harjoitella, mutta pian päästiin vauhtiin. Oppiaineista valitsimme mukaan yhteiskuntaopin, työkurssin, äidinkielen, opon, ruotsin, englannin, fysiikan ja maantiedon. Oppilaita kiinnostivat eniten työnhakeminen, palkkausasiat ja yrittäjyys. He halusivat opiskella ryhmissä, keskustella asioista yhdessä ja tehdä pieniä esityksiä. Pieneksi yllätyksekseni oppilaat toivoivat jakson arvioinniksi koetta. Myös esitysten arviointi ja itsearviointi koettiin tärkeäksi.  

Loimme kaikille O365-kansion ilmiön parissa työskentelyä varten. Oppilaat saivat myös perinteiset pahviportfoliot. Aluksi keräsimme kansioihin juuri päättyneen tet-jakson palautteet ja tehtävät, myöhemmin kaikki paperilla olevat ryhmätyöt ja monisteet. 

Oppilaat tekivät PowerPoint- esityksen Suomen elinkeinorakenteesta, kirjoittivat työhakemuksen ja CV:n sekä suomeksi että englanniksi, harjoittelivat työssä tarvittavia sanoja ja fraaseja vierailla kielillä, tutkivat työtä fysiikan näkökulmasta, kävivät läpi työaikalainsäädäntöä ja nuoren työntekijän asemaa työelämässä. Opo-tunnilla tehtiin hissipuhe työnantajalle (Samalle viivalle -hankkeen mallilla)Työnhakua harjoittelimme roolipelin avulla. Teemme vielä videotyöhakemukset ja laadimme ensi vuoden jopo-luokkalaisille työnhaun QR-rastiradan. Näiden tehtävien avulla myös arvioimme ilmiöjaksolla opittua. 

Olemme mukana yläkoulun Yrityskylässä, ja liitimme Yrityskylä-oppitunnit osaksi ilmiöoppimista. Nämä tunnit olivat todellinen menestys. Yrityskylän tehtävät motivoivat lähes kaikkia oppilailta toimimaan ryhmissä. Opettajan jakamat mainepisteet toivat ylimääräisen panoksen työskentelyyn. Kahoot-kyselyistä ja pelillisyydestä pidettiin kovasti. 

Yritimme myös siirtää tetissä harjoiteltuja työelämätaitoja ja kohteliasta käyttäytymistä kouluelämään, ja keskustelimme tästä aiheesta paljon yhdessä. Luokan sisäisiä ristiriitoja ratkottaessa usein kuultu argumentti olikin jakson lopulla: ”Et sää töissäkään vois noin sanoo kenellekään!”. 
  
Lopputestin toteutimme O365-paketissa olevalla Forms-kyselytyökalulla. Testi toimi hyvin, ja liitin siihen mukaan pienen fiiliskyselyn ilmiöoppimisesta. Testissä piti myös kirjoittaa työhakemus ja lähettää se yhdessä CV:n kanssa sähköpostin liitteenä minulle. Tätä olimme harjoitelleet aiemmin, koska sähköpostin käyttö ei ole oppilaille kovinkaan tuttua. Itsearvioinnin teemme hieman myöhemmin, mutta jo nyt sain eräältä oppilaalta WhatsApp-viestin, jossa hän kertoi, että ”toi työilmiö oli ensimmäinen järkevä asia, mitä koulussa on opiskeltu”. Tulkitsin tuota melko vapaasti niin, että taisimme onnistua! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti